banner
Aktualności

aktualnosci
Galeria

galeria
Wideo

wideo
Plan Zajęć

plan
Kontakt

kontakt
banner
» Projekty edukacyjne
» PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

PROGRAM  EDUKACJI  EKOLOGICZNEJ

 

 

GIMNAZJUM  NR  8  W  GRUDZIĄDZU

 

 

 

 

 

Opracowała;

Blajerska Janina

Czyściecka Aldona

 

 

 

Grudziądz, 2015

 

 

Wprowadzenie

 

    Od początku istnienia Gimnazjum nr 8 w Grudziądzu treści ekologiczne są mocno
eksponowane w podejmowanych działaniach. Dzielnica, w której usytuowane jest nasze
gimnazjum, to Śródmieście. Główną zaletą takiej lokalizacji jest bliskość znanych grudziądzkich
zabytków. Rozległe tereny nad Wisłą oraz lasy w okolicach jeziora Rudnik umożliwiają
nauczycielom wzbogacenie pracy dydaktyczno – wychowawczej o tzw. lekcje w terenie,
pozwalające uczniom na bezpośrednie obcowanie z przyrodą.

 

    W roku szkolnym 2004/2005 nasza szkoła przystąpiła do programu „Zielony Certyfikat”
o zasięgu ogólnopolskim, objęty patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sporu
oraz Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Praca uczniów, nauczycieli i rodziców zakończyła się wówczas sukcesem.

 

    Podczas pracy z uczniami staramy się wprowadzać ich w tajniki zrównoważonego
rozwoju, czyli rozwoju człowieka w harmonii z przyrodą, nie naruszający w sposób istotny
i nieodwracalny zasobów środowiska. Aspekt ekologiczny jest uwzględniony w Programie
Wychowawczym Gimnazjum. Mnogość działań o charakterze ekologicznym podejmowanych
w szkole sprawia, że wymagają one oddzielnego opracowania.

 

 

Założenia programu

 

Cel główny;

 

Rozbudzanie świadomości ekologicznej i rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony

 

Cele szczegółowe;

 

- rozwijanie zainteresowań i fascynacji różnorodnością, bogactwem i pięknem świata

- wyjaśnianie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, w tym współzależności
   między człowiekiem a środowiskiem

- kształcenie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu

- budowanie emocjonalnej więzi z przyrodą

- kształtowanie wrażliwości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności za środowisko

- dostrzeganie potrzeby efektywnego włączania się do działań na rzecz ochrony przyrody

- kształtowanie umiejętności w zakresie komunikowania się, współpracy i działania w grupie

- dbanie o zdrowie poprzez właściwe odżywianie się

Uczestnicy programu

 

- uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 8 w Grudziądzu

- rodzice uczniów

- Centrum Edukacji Ekologicznej przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

 

 

Procedury osiągania celów

 

 • prowadzenie pogadanek i dyskusji w ramach różnych przedmiotów
 • organizowanie zajęć terenowych umożliwiających bezpośredni kontakt z przyrodą –
  lekcje w terenie, rajdy turystyczne, wycieczka szkolna, wyjścia klasowe
 • przeprowadzenie warsztatów dla uczniów gimnazjum i uczniów szkół podstawowych
  o tematyce ekologicznej
 • udział w akcji „Sprzątania Świata 2012”
 • zbiórki surowców wtórnych i karmy dla zwierząt w czasie zimy
 • urządzanie i udział w konkursach o tematyce ekologicznej np. na najładniejszą
  gazetkę klasową o tematyce ekologicznej
 • obchody Dnia Ziemi 
 • dbałość o zieleń na terenie szkoły
 • urządzanie wycieczek do oczyszczalni ścieków, na wysypisko śmieci, do planetarium itp.
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji

 

 

Harmonogram działań

 

Lp.

Zadania

Cele i sposób realizacji zadania                      

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1

Udział w akcji „Sprzątanie Świata 2015”

Zadbanie o otaczające środowisko przyrodnicze, uświadomienie, że nasze zdrowie zależy od czystości środowiska, włączenie się do akcji ogólnomiejskiej zbierania śmieci, udział w festynie proekologicznym

 

 

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Miasta

Wiśniewska

2

Warsztaty dla uczniów gimnazjum „Dbam o bezpieczeństwo własne i innych ludzi”

 

Poprawa bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą, wykonywanie plakatów tematycznych, test dotyczący bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach życiowych

IX.2015

Czyściecka A. Blajerska J.

3

Warsztaty dla uczniów gimnazjum „Barwy jesieni”

Spotkanie integrujące społeczność uczniowską, wspólne wykonywanie bukietów kwiatów jesiennych, stroików z darów jesieni, tematycznych gazetek klasowych

XI.2015

n-l plastyki, wychowawcy klas

4

Zbiórka surowców wtórnych

Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów dotyczącej segregacji śmieci, możliwości wykorzystania ich jako surowców wtórnych

 

Cały rok

Wiśniewska

5

Pomagamy zwierzętom w Schronisku w Węgrowie godnie przetrwać zimę

 

Wzbudzanie wrażliwości na krzywdę niechcianych i porzuconych zwierząt

 

Od XI.2015do III.2016

Karpus K.

 

6

Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych „Fauna i flora rzek Polski”

Poznanie rzek Polski, jaką rolę pełni fauna i flora, poprawne umiejscowienie rzek na mapie, propagowanie rozwoju człowieka w harmonii z przyrodą,

zastosowanie obliczeń matematycznych w ekologii

 

II/III.2016

Blajerska J. Czyściecka A.

7

„Dni Kopernikowskie” w Grudziądzu

Poszerzanie wiedzy na temat naszego wielkiego astronoma i matematyka, a także naszej planety Ziemi;

Uczczenie imienin Kopernika pod pomnikiem

Wycieczka do Planetarium

Warsztaty dla uczniów dotyczące życia i pracy M. Kopernika

 

 

 

2015/16

 

Czyściecka A.

Blajerska J.

Karpus K.

 

8

Obchody „Dnia Ziemi”

Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów poprzez uświadamianie szkodliwej działalności człowieka;

 

IV/V.2016

Wiśniewska

9

Wycieczka do OPEC,  na ścieżkę przyrodniczo – leśną do Białochowa,

Planetarium

Podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów dotyczącej  niekonwencjonalnych żródeł energii

2015/2016

Karpus,

Dróbka

10

Udział w rajdach pieszych

Bezpośrednie obcowanie z przyrodą, utrwalanie zachowań proekologicznych, poznawanie otaczającego środowiska

 

Cały rok

n-le wych. fizyczn.

11

Zagospodarowanie i dbanie o porządek na przyszkolnych terenach zieleni,

Ukwiecenie klas i korytarzy szkolnych

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze, budowanie emocjonalnej więzi z przyrodą, aktywne spędzanie wolnego czasu

 

Cały rok

Wiśniewska S.

 

12

Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu

Udział w zajęciach organizowanych w siedzibie CEE;

 

Cały rok

Wiśniewska Blajerska J.

 

13

Wycieczka szkolna

 

Zwiedzanie obiektów turystycznych

V/VI.2016

 Blajerska J

Czyściecka A.

 

 

 

Sposób dokumentacji i ewaluacji

 

- protokoły z konferencji Rady Pedagogicznej

- dzienniki zajęć pozalekcyjnych

- zapisy w kronice szkolnej

- zapisy w dziennikach lekcyjnych

- arkusze diagnostyczne

 

 

Na ocenę realizacji programu będą składały się efekty ekologiczne i podjęte działania oraz zmiany w zachowaniach uczniów. Ocenie podlegać będzie stopień
zaangażowania w podejmowane akcje ekologiczne, a także podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie. Efekty wzrostu wiedzy i
umiejętności będzie można ocenić na podstawie udziału uczniów i odnoszonych sukcesów w warsztatach i w konkursach o tematyce ekologicznej.

 

 

Literatura wykorzystana do ułożenia programu

 

- G. Maurer – „I ty chronisz środowisko”

- B. Kreto – „Edukacja ekologiczna”

- podręczniki i ćwiczenia do gimnazjum z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych

- program działania CEE na 2015 i 2016  rok dla szkół gimnazjalnych

» Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.