banner
Aktualności

aktualnosci
Galeria

galeria
Wideo

wideo
Plan Zajęć

plan
Kontakt

kontakt
banner
» Projekty edukacyjne
» Programy Profilaktyczne

PROJEKTY, PROGRAMY, KAMPANIE I ZAJĘCIA

REALIZOWANE W SZKOLE

 

 

„Powstrzymać agresję”

Cykl zajęć (trzy godziny lekcyjne) dające podstawową wiedzę na temat zachowań agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi w szkole i poza nią. Przeprowadzone zajęcia mają zintegrować grupę i nauczyć, jak radzić sobie z własną złością i agresją.

 

Cele:

 

  1. Uświadomienie uczniom, czym jest agresja.
  2. Pokazanie uczniom przyczyn agresji.
  3. Rozwijanie umiejętności rozpoznawania sytuacji przemocy.
  4. Uświadomienie odpowiedzialności za własne czyny.
  5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, zwłaszcza złością.
  6. Kształtowanie postaw wrażliwości na drugiego człowieka.

 

Tematyka zajęć:

1. Agresja i przemoc rówieśnicza- definicja i rodzaje.

2. Rozpoznawanie własnych reakcji.
3. Strategie radzenia sobie z agresją własną i innych.

4. Rozróżnienie zachowań agresywnych, uległych i asertywnych.
5. Instytucje, gdzie osoby pokrzywdzone mogą uzyskać pomoc.

 

Przewidywane rezultaty:

1.   Uczniowie rzadziej będą stosować agresję.

3.   Uczniowie będą bardziej kontrolować własne zachowanie.

4.   Uczniowie będą umieli zachowywać się asertywnie.

Zajęcia realizuje pedagog szkolny.

 

 

 Zajęcia terapeutyczne

 

Zajęcia terapeutyczne skierowane są do wszystkich uczniów naszej szkoły, jeśli tylko wyrażą chęć uczestnictwa.

Celem zajęć jest doskonalenie umiejętności społecznych, do których należą poprawne kontakty z innymi osobami, kształtowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości, niwelowanie napięć emocjonalnych, kształtowanie umiejętnego wyrażania uczuć, rozwijanie wrażliwości i otwarcia na innych.

 

Zajęcia prowadzi psycholog szkolny.

 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu. Grupa liczy do 10 uczniów.

Zajęcia socjoterapeutyczne organizowane są dla uczniów, u których zaburzenia zachowania utrudniają kontakty społeczne i są przyczyną niepowodzeń szkolnych. Celem tych zajęć jest eliminowanie przyczyn i przejawów utrwalonych zaburzeń zachowania utrudniających dziecku realizację zadań życiowych. Programem socjoterapeutycznym można objąć również dzieci w celu wyrównywania deficytów rozwojowych. Dostarczanie dziecku odpowiednio zorganizowanych doświadczeń społecznych może wywołać zmianę patologicznych wzorców jego zachowań. Socjoterapia ma charakter korekcyjny i kreacyjny, wzmacnia prawidłowy rozwój.

 

W czasie zajęć socjoterapeutycznych pod wpływem zdobywanych w czasie ich trwania doświadczeń społecznych w psychice dziecka powinny nastąpić określone zmiany. Na proces ten składają się następujące elementy:

a)     zmiana sądów poznawczych (treść doświadczeń korygujących przeciwstawna do treści doświadczeń urazowych)

b)    zmiana wzorców zachowań (na bardziej konstruktywne sposoby postępowania)

c)      odreagowanie emocjonalne (wyrażanie przeżywanych uczuć i emocji).

Zajęcia realizowane są przez pedagoga szkolnego (socjoterapeutę).

» Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.