banner
Aktualności

aktualnosci
Galeria

galeria
Wideo

wideo
Plan Zajęć

plan
Kontakt

kontakt
banner
» Projekty edukacyjne
» Informacja
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 ODBĘDZIE SIĘ 4.09.2017R. O GODZ 8:30 W AULI GIMNAZJUM NR 8. ZAPRASZA DYREKTOR ORAZ GRONO PEDAGOGICZNE
» Stypendium

STYPENDIUM SZKOLNE
Do 15 września 2015r. w gabinecie pedagoga szkolnego można składać wnioski na stypendium szkolne.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające dochód rodziny (wynagrodzenie za pracę z poprzedniego miesiąca, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, zaświadczenia z Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych + zaświadczenie o zameldowaniu).
W miesiącu wrześniu obowiązuje kryterium dochodowe wynoszące 456 zł/miesiąc/osoba.

Informuję, że od 1 października 2015r. ulega zmianie wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania stypendium szkolnego i wynosić będzie 514 zł/miesiąc/osoba (obowiązywać będą nowe wzory wniosków).
Wnioski można pobierać w gabinecie pedagoga szkolnego.

 

                                                                      pedagog szkolny

                                                                       Joanna Langowska

STYPENDIUM SZKOLNE

1.Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego nie ulega zmianie i wynosi 456zł miesięcznie na osobę. Wnioskodawca składa wniosek na obowiązujących drukach, które można odbierać u pedagoga szkolnego.

2.Wnioski muszą być dostarczone do szkoły do dnia 15 września 2014r. lub najpóźniej w dniu 15 września 2014r. wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego).

3.Zasady obliczania dochodu na jednego członka rodziny nie ulegają zmianie i w przypadku składania wniosku we wrześniu 2014r. dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2014r.

4.Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane powtarzalnie (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).

5.Do dochodu nie wlicza się świadczeń o charakterze jednorazowym (wyprawka szkolna, dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe z MOPR, itp.).

6.Data na rachunkach nie może być wcześniejsza niż data zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.

7.Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

Pedagog szkolny

 

» Shoutbox
Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

Brak wiadomości. Może czas dodać własną?
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.